Οι υπηρεσίες του Διαδικτύου που επιλέγουν οι Έλληνες

image

Η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών παραµένει, όπως και το 2012, στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται µέσω διαδικτύου µε ποσοστό 83,4%, ενώ η online ανάγνωση ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφηµερίδες, περιοδικά είναι η δεύτερη περισσότερο πραγµατοποιούµενη δραστηριότητα, µε ποσοστό 77,1%, σύμφωνα με την Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας από τα Νοικοκυριά: 2013, που πραγματοποίησε η ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Αναλυτικά, το 2013, τα ποσοστά που καταγράφηκαν για κάποιες κύριες δραστηριότητες, κατά φθίνουσα σειρά, παρουσιάζονται ακολούθως:

• Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες 83,4%.

• ∆ιάβασµα online ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφηµερίδες, περιοδικά 77,1%.

• Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών µηνυµάτων 76,6%.

• Συµµετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κ.λπ.) 60,3%.

• Αναζήτηση πληροφοριών υγείας σχετικές µε ασθένειες, διατροφή, κακώσεις κλπ. 56,0%.

• Πληροφόρηση από ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες (wikis) 53,3%.

• Πραγµατοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, µε χρήση web κάµερας µέσω του διαδικτύου (Skype) 43,3%.

• Χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύµατα 38,1%.

• Αναζήτηση πληροφοριών για επίσηµη βαθµίδα εκπαίδευσης, για προσφορά εκπαιδευτικών προγραµµάτων κ.λπ. 34,8%.

• Αναζήτηση εργασίας ή αποστολή αίτησης για εύρεση εργασίας 26,7%.

• «Κατέβασµα» λογισµικού (εξαιρουµένου λογισµικού για παιχνίδια) 23,5%.

• Πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών 17,9%.

• Συµµετοχή σε online εκπαιδευτικά προγράµµατα 7,0%.

• Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών µέσω δηµοπρασιών π.χ. µέσω e-Bay, 5,9%.

Μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται, σε σχέση µε το 2012, στην πώληση αγαθών ή υπηρεσιών µέσω δηµοπρασιών µε τοποθέτηση διαφήµισης σε ιστοσελίδα όπως το e-Bay (+47,5%), στην πραγµατοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων µέσω του διαδικτύου, µε χρήση προγραµµάτων όπως το Skype (+14,2%) και στις τραπεζικές συναλλαγές (+7,8%).

epoli.gr

Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Παιονίας
Δήλωση Τονικίδη για τις εκλογές του Επιμελητηρίου
Συναντήσεις Γεωργαντά με τους Πρυτάνεις της Κ. Μακεδονίας
Κ. Βιολιτζής: "Το τελικό αποτέλεσμα δεν μας αφήνει απογοητευμένους"
Ποιοι εκλέγονται στο Επιμελητήριο
Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Παιονίας
Δήλωση Τονικίδη για τις εκλογές του Επιμελητηρίου
Συναντήσεις Γεωργαντά με τους Πρυτάνεις της Κ. Μακεδονίας
Κ. Βιολιτζής: "Το τελικό αποτέλεσμα δεν μας αφήνει απογοητευμένους"
Ποιοι εκλέγονται στο Επιμελητήριο